Grupa NEUCA

  • Website: http://www.neuca.pl/
  • Size: 1,001-5,000 employees
  • Overview: Grupa NEUCA łączy ponad 20 przedsiębiorstw oferujących szeroki portfel usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Jesteśmy największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce. Nasz udział w rynku wynosi około 30%. W całej Grupie, której centrala znajduje się w Toruniu, zatrudnionych jest ok. 3,5 tys. pracowników i współpracowników. Grupa działa w następujących obszarach biznesowych: - hurt (spółki prowadzące hurtową sprzedaż farmaceutyków do aptek), - zarządzanie markami własnymi(spółka Synoptis Pharma, marki NURSEA oraz APTEO), - usługi na rynku zdrowotnym (agencja reklamowa NEKK, firma informatyczna ILC), - wydawnictwo (tytuły "Świat Zdrowia", "Moje Zdrowie", "Magazyn Aptekarski"). Ponadto Grupa NEUCA posiada w swojej strukturze spółki świadczące następujące wyspecjalizowane usługi dedykowane sektorowi farmaceutycznemu: - logistyka i dystrybucja (spółki: NEUCA LOGISTYKA, FARMADA TRANSPORT), - telemarketing ( spółka INFONIA), - księgowość i IT (spółka ACCEDIT), - szkolenia (Aptekarska Szkoła Zarządzania). ______________________________________________________ The Capital Group comprises over 20 entities offering a wide range of services and products on the healthcare market in Poland. We are one of the biggest pharmaceuticals wholesale distributors in Poland. Our market shares reach about 30%. The Group has the headquarters in Toruń and employs about 3,5 thousand people.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Retail
  • Building Materials
  • Consumer Services
  • Information Technology and Services
  • Writing and Editing