Goedmanagement.nl

  • Website: http://www.goedmanagement.nl/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: Goedmanagement.nl richt zich op bedrijven en instellingen die plotseling behoefte hebben aan de inzet van een ervaren manager. Goedmanagement.nl heeft ervaring bij profit- én non-profitorganisaties. De inzet is altijd kortstondig: enkele weken tot enkele maanden. Als de opdracht is afgerond, zorgt Goedmanagement.nl ervoor dat de organisatie de werkzaamheden soepel kan voortzetten. Goedmanagement.nl is de verbindende schakel tussen de werkvloer, ondersteunende diensten en de directie. Goedmanagement.nl verstaat de taal van ict-ers, verkopers, customer service, backoffice, facilitaire dienst, directie, financiën en uitvoerend medewerkers. Wij streven naar een korte, krachtige inzet. Wanneer zijn wij tevreden? Als de opdrachtgever ook in een toekomstige situatie kiest voor Goedmanagement.nl. Goedmanagement.nl is van grote waarde wanneer de juiste mensen binnen de eigen organisatie (even) niet beschikbaar zijn.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Professional Training & Coaching
  • Mechanical Or Industrial Engineering
  • Information Technology & Services
  • Financial Services
  • Online Media
  • Architecture & Planning