Getaware BV

 • Website: http://www.getaware.nl/
 • Size: 1-10 employees
 • Overview: Bewust met Talent Ieder mens is kleurrijk, uniek en zichtbaar op een heel eigen manier. Zo kijken wij naar de mensen met wie we in gesprek gaan. Wat zijn de talenten, de kernwaarden, de kennis en de vaardigheden? Door ons daarin te verdiepen kunnen we de juiste match tot stand brengen tussen kandidaten en opdrachtgevers. Als we onszelf typeren in termen van onze eigen Talent Scan dan zijn we een bezielde organisatie. We worden gekenmerkt door diepgang, interesse en een holistische benadering. Vernieuwing is ons eveneens op het lijf geschreven. Zo ontdekken we graag nieuwe recruitment oplossingen in een veranderende samenleving. Verbindend is ook een opvallend kenmerk. Om die reden organiseren we graag workshops, netwerkbijeenkomsten en congressen. Ambitieus zijn we ook, want we zijn pas tevreden als we win-winsituaties creëren. Get Aware is specialist op het gebied Strategisch HR/Recruitment Advies en Interim Management in o.a. de Gezondheidszorg, Wonen & Welzijn. Onze projecten zijn succesvol daar we on richten op de mix van organisatie cultuur, proces, ICT, Marketing en "out of the box" denken.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Transportation/Trucking/Railroad
 • Construction
 • Import and Export
 • Education Management
 • Information Technology & Services
 • Human Resources
 • Food & Beverages
 • Nonprofit Organization Management