Fylkesmannen i Finnmark

  • Website: http://fylkesmannen.no/Finnmark/Om-Fylkesmannen/Jobb-hos-oss/spennende-jobb-hos-oss/
  • Size: 51-200 employees
  • Overview: Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representanter i fylkene. Fylkesmannen har hovedansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi arbeider for at Finnmark skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine oppfylt slik Stortinget og Regjeringen har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage, skole og helse- og sosialtjenester. Vi slår ring om miljøet og arbeider for landbrukets framtid. Fylkesmannen i Finnmark har 120 medarbeidere. Vi har kontor på Statens hus i Vadsø og en reindriftsavdeling som holder til i Karasjok og Kautokeino. Vi har spennende jobber! Vi tilbyr blant annet: - Et bredt og godt fagmiljø - Samfunnsviktige oppgaver - Fleksitid - 1 time trening i arbeidstiden i uken

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Information Technology and Services
  • Consumer Services
  • Mechanical Or Industrial Engineering
  • Information Technology and Services
  • Computer Games