Freelance Fire Safety Intstructor

 • Website: http://none_yet/
 • Size: 1-10 employees
 • Overview: Ik verzorg BHV opleidingen die voldoen aan de richtlijnen en eindtermen van het Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en worden gegeven conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV), het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad. Deze cursussen voldoen dan ook ruimschoots aan de voorwaarden zoals deze in het kader van Bedrijfshulpverlening worden vereist in de Arbo-wet. De opleidingen worden verzorgd door heel Nederland.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Architecture & Planning
 • Mechanical Or Industrial Engineering
 • Staffing and Recruiting
 • Health, Wellness & Fitness
 • Internet
 • Transportation/Trucking/Railroad
 • Entertainment
 • Retail
 • Management Consulting