Finance Ideas

  • Website: http://www.finance-ideas.nl/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: Finance Ideas is een onafhankelijk financieel adviseur voor maatschappelijke ondernemingen. Wij adviseren en ondersteunen onze cliënten voornamelijk op het gebied van financiering, vastgoedstructurering, financiële meerjarenramingen en risicomanagement. Door onze dienstverlening worden maatschappelijke instellingen in staat gesteld hun ambities met betrekking tot hun investeringsportefeuille te realiseren. Finance Ideas is actief op het snijvlak tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en financiële effectiviteit. De meerwaarde voor onze klanten ligt in onze gecombineerde kennis van de maatschappelijke sector, vastgoed, politieke processen en financiële markten. Door deze kennis continu te ontwikkelen en op een creatieve manier in te zetten, maken we het voor corporaties bijvoorbeeld mogelijk om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren (zie www.startersrenteregeling.nl) en helpen we ziekenhuizen om hun nieuwbouw te financieren.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Information Technology and Services
  • Financial Services
  • Public Relations and Communications
  • Telecommunications
  • Entertainment