EnviroPac AB

 • Website: http://www.enviropac.se/
 • Size: 1-10 employees
 • Overview: EnviroPac AB är en del av EnviroPac-gruppen som är en av Scandinaviens ledande leverantörer och tillverkare av maskiner samt utrustning för källsortering, komprimering och volymreducering. EnviroPac har etablerat sig med egna företag i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland. I en kraftigt växande bransch driver vi på utvecklingen av nya lösningar för miljöns bästa. Fokus på avfallshantering ger stor verkan när det gäller rationalisering och kostnadsminskning för privata företag och offentlig sektor. Vår styrka är produkter från ledande europeiska och nordiska tillverkare och leverantörer. Din trygghet är vår erfarenhet och kunskap om rationella och goda lösningar för källsortering, komprimering samt volymreducering.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Chemicals
 • Health, Wellness and Fitness
 • Transportation/Trucking/Railroad
 • Telecommunications
 • Renewables & Environment
 • Business Supplies and Equipment
 • Environmental Services
 • Hospital & Health Care
 • Food Production
 • Professional Training & Coaching