Eidsvåg Fabrikker

  • Website: http://www.eidsvag.no/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: I dag : Utleie av kontorer, næringslokaler, bolig, båtplasser, utvikling av eiendom, mm. Selskapet ble stiftet 1896 som en tekstilfabrikk. Produksjon i egne lokaler frem 1972. Utviklingen innenfor dagens kjernevirksomhet som et lokalet eiendomsselskap har vært betydelig og meget tilfredsstillende. Planlagte prosjekter for videre utvikling vil forsterke denne utviklingen ytterlig.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Oil & Energy
  • Media Production
  • Marketing and Advertising
  • Public Safety
  • Renewables & Environment
  • Information Technology and Services