Curago

  • Website: http://www.curago.se/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: Curago är ett konsultbolag specialiserat på förändringsarbeten. Fokus ligger på att hjälpa företag att effektivisera sina verksamhetsprocesser. Våra primära arbetsområden är Projektledning, Verksamhetsförändring och IT-styrning. Hälften av våra uppdrag gör vi hos de västsvenska storföretagen, den andra hälften hos mellanstora kunder i regionen – flertalet aktörer på den internationella marknaden. Vi ser att kombinationen av uppdragsgivare främjar både våra kunder och våra medarbetares utveckling. Vi ser en stor potential i de flesta organisationer att arbeta effektivare, göra rätt saker och på rätt sätt, inom verksamheters processer och användandet av relevant IT-stöd. Det visar inte minst den kundundersökning vi genomfört. Den visar också att grunden för ett effektivare arbetssätt är bättre samverkan mellan verksamhet och IT.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Content
  • Public Relations
  • Wine And Spirits
  • Home Automation