CVBA De Ridder, Lahousse & Partners

  • Website: http://www.deridder-law.be/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: Sociaal Recht - Individueel Arbeidsrecht : alle mogelijke geschillen tussen de individuele werknemer en werkgever worden behandeld met betrekking tot de totstandkoming, de schorsing en de beëindiging van de arbeidsrelatie. - Collectief Arbeidsrecht : de werking van de collectieve overlegorganen, advies en bijstand met het oog op het afsluiten van CAO’s, sociale verkiezingen, … - Sociaal Zekerheidsrecht : advies en bijstand met betrekking tot sociale zekerheidsgeschillen, onder andere werkloosheid, sociale zekerheid voor zelfstandigen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, …

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Education Management
  • Graphic Design
  • Professional Training & Coaching
  • Non-profit Organization Management
  • Information Technology and Services
  • Professional Training & Coaching