CTL Konsulterna Löfdahl AB

  • Website: http://www.ctlkonsulterna.se/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: CTL bildades för vi ser att det finns ett behov av ett bolag som kan erbjuda spetskompetens inom finansiella- och juridiska tjänster i regionen. Kompetenser som normalt bara återfinns i storstadsregionerna. CTL är baserat i Tällberg men verksamheten riktar sig till företag, kommuner och organisationer i hela landet. Vi är idag två konsulter som har både bred och djup erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden. Vi är som konsulter starkt drivande och har förmågan att ta våra projekt i hamn. Vår kunskap är inhämtad genom många års praktiskt arbete i större organisationer. Vi har ett väl utbyggt kontaktnät, både i nationellt och internationellt.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Writing and Editing
  • Information Technology and Services
  • Education Management
  • Entertainment
  • Food & Beverages
  • Wine and Spirits
  • Management Consulting