CMC Byggadministration AB

  • Website: http://www.cmcbygg.se/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: Vi är ett fristående samt på byggmarknaden helt oberoende projekt- och byggledningsföretag baserat i Göteborg. Vår huvudsakliga inriktning är främst mot större hus-, industri- och anläggningsprojekt. Vi arbetar i alla skeden och har lång erfarenhet av arbete med utredningar och investeringskalkyler i förstudier, innan programarbetet påbörjats och innan några streck ritats. Vi arbetar ofta tillsammans med vår beställare och nära den blivande verksamheten för att förstå alla behov och krav. Vi har också lång erfarenhet med av arbete efter garantitidens utgång, skadeutredningar underhållsplanering m.m. Självklart arbetar vi däremellan med alla ”vanliga” skeden som, program, projektering, upphandling, byggproduktion, och avslut. Vårt mål som oberoende lokalt projekt- och byggledningsföretag med engagerad personal är att erbjuda en bred kompetens för alla typer av byggprojekt, i alla skeden. Vi strävar efter att alltid leverera kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar genom att konsekvent arbeta utifrån väl inarbetade och beprövade rutiner. Vi värdesätter vikten av goda kundrelationer, för CMC är detta fundamentalt för vår framgång. Vårt tillvägagångssätt bygger på respekt, konsekvens och pålitlighet. Detta uppnår vi genom att leverera kostnadseffektiva helhetslösningar med hög service och kvalificerad personal.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Financial Services
  • Construction
  • Mechanical or Industrial Engineering
  • Graphic Design
  • Marketing & Advertising
  • Information Technology and Services