Branäsgruppen

  • Website: http://www.branas.se/
  • Size: 501-1,000 employees
  • Overview: Branäsgruppen är Sveriges största privatägda skidanläggningskoncern och har ca 600 anställda under vintersäsong. I Branäsgruppen ingår Branäs, Kungsberget, Vallåsen, Ånnaboda och Tolvmannabacken. Affärsidén är "Rekreation med alpint fokus för aktiva barnfamiljer inom starka upptagningsområden" och devisen är "Kort väg för långa åk". Målgruppen är aktiva familjer.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Machinery
  • Information Technology and Services
  • Marketing and Advertising
  • Food & Beverages
  • Hospital & Health Care
  • Health, Wellness and Fitness