BST AS

  • Website: http://bst.as/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: BST er et rådgivende ingeniørfirma innenfor fagområdet brannteknikk, sikkerhet og HMS-styring, med bl.a spesialkompetanse på kjøpesentere. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for SØK, PRO/KPR og KUT for bygninger og installasjoner. BST ble etablert i 1992 og har idag 25 årsverk, hvor vi dekker fagområdet brann og sikkerhetsteknikk, elektro, byggeteknikk, prosjektledelse og DAK. Vi er lokalisert i Porsgrunn og Oslo og har vårt arbeidsområde over hele landet. Vi har egen avdeling for service av brann- og sikkerhetsanlegg, prosjektavdeling og kurs- og opplæringsavdeling. BST har siden 1993 vært rådgivere for Steen & Strøms kjøpesentra i Norge. Vi har ansvar for å sette brannsikkerhet og beredskap i system slik at dette er en naturlig del av den daglige driften for senteret. Årlig gjennomfører vi oppfølging på brannsikkerhet og vi har kurset mer enn 40 000 ansatte i samordning av brannvern, beredskap og internkontroll. BST utarbeider og vedlikeholder alle typer tegninger, brannteknisk dokumentasjon og bygger opp beredskap og alarmorganisering slik at den daglige driften møter offentlige krav. Vi utarbeider og tilpasser kurs for senterledelse, driftspersonell og øvrige ansatte. Vi har en rekke produkter og tjenester innenfor sitt virksomhetsområde. Våre tjenester kan leveres enkeltvis eller i samspill med andre tjenester vi tilbyr. Vi tilbyr komplett, uavhengig rådgivning innen hele verdikjeden fra planlegging og design til prosjektledelse og oppfølging.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Education Management
  • Civic & Social Organization
  • Marketing & Advertising
  • Information Technology and Services
  • Leisure, Travel & Tourism
  • Medical Practice
  • Nonprofit Organization Management