BÅDEOG AS

  • Website: http://www.badeog.net/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: BÅDEOG er mer enn bygninger og business, BÅDEOG er en måte å tenke på. Vi vil møte alle gjester med samme innstilling; mennesker er mer enn overflater, ingen er et enkelt enten/eller. Ordet respekt kommer fra latin, og betyr "å se en gang til". Merverdi-konseptet vårt handler nettopp om dette - å skape litt mer rom for undring og om det å bry seg nok til å se en gang til. BÅDEOG er BÅDE et hus med mange rom; kafé, konferansesenter, veiledning, gatekapell OG en måte å tenke på. Velkommen til oss.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Real Estate
  • Apparel & Fashion
  • Financial Services
  • Construction
  • Computer Hardware
  • Environmental Services