B-ALL

  • Website: http://www.b-all.nl/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: De zorgmarkt is sterk in ontwikkeling. De kanteling van AWBZ naar WMO en de invoering van de participatiewet zal een enorme omslag te weeg brengen in het denken en handelen binnen de zorg en bedrijfsleven. Er wordt van burgers meer verwacht dan momenteel aan de orde is. Meer zelfinitiatief, meer eigen verantwoordelijkheid maar ook minder geld en “minder vertroeteling”. Inzicht brengen in de ontwikkelmogelijkheden van de burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van screening. Het creëren van betaalde arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vervullen van de rol van werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Leer- en werktrajecten ontwikkelen, afgestemd op de vraag van een specifieke gemeente. B-ALL ervaart de huidige ontwikkelingen als uitdagend en prikkelend. B-ALL ziet kansen in de markt en heeft de juiste expertise in huis om goed vorm en inhoud te geven aan dat wat er in de nabije toekomst gevraagd gaat worden van gemeenten en burgers. B-ALL richt zich op een lokale markt van profit en non-profit organisaties, en burgers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep burgers met een verstandelijke beperking is het expertisegebied van B-ALL. Wij willen de lokale markt ondersteunen in het anders denken, kijken en handelen met betrekking tot mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden gemeenten en bedrijven diensten aan die de participatie aan de lokale arbeidsmarkt bevorderd voor zowel loonvormend als vrijwilligerswerk. Visie Arbeidsperspectief voor alle burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Missie Lokale sturing geven aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Door het tot stand brengen van samenwerking met partners in de keten, ontstaat er een duurzame relatie met als doel het bieden van arbeidsperspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • International Trade & Development
  • Architecture & Planning
  • International Trade and Development
  • Commercial Real Estate
  • Computer Software
  • Renewables & Environment
  • Broadcast Media