Associació "in via"

  • Website: http://www.invia.cat/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: Erradicació de la violència de gènere i de la violència familiar. Desenvolupament de la infància/adolescència i de la joventut en risc. Capacitació de les persones amb persones amb disminució. Experts en mediació i en la gestió del conflicte. Inclusió persones immigrades.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Civil Engineering
  • Environmental Services
  • Graphic Design
  • Logistics & Supply Chain
  • Nonprofit Organization Management
  • Market Research
  • Recreational Facilities and Services