Akkermans Van Elten

  • Website: http://www.akkermansvanelten.nl/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: Akkermans Van Elten is assurantietussenpersoon. Naast een ruime particuliere- en zakelijke portefeuille heeft Akkermans van Elten een speciaal adviesteam gericht op Life-, Health- en Bio-Science. Het Life Science team is onder andere gespecialiseerd in aansprakelijkheidsverzekeringen. Zij biedt medische instellingen en bedrijven werkzaam in Life Sciences ondersteuning bij risicomanagement en claimmanagement bij (medische) aansprakelijkheid. Als één van de weinige Nederlandse assurantietussenpersonen heeft Akkermans van Elten claimhandlingsbevoegdheid bij o.a. Lloyds of Londen. Vanwege de betrokkenheid van Akkermans Van Elten bij de valorisatie-activiteiten van diverse academisch medische centra en universiteiten, alsmede diverse actieve lidmaatschappen, waaronder Health Valley kan Akkermans van Elten inmiddels worden gezien als een gewaardeerde specialist op het gebied van (verzekering van) de Life-, Health-, en Bio sciences en Biotech.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Real Estate
  • Information Technology and Services
  • Consumer Goods
  • Real Estate
  • Market Research
  • Restaurants
  • Electrical/Electronic Manufacturing