Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB

 • Website: http://www.aspb.cat
 • Size: 201-500 employees
 • Overview: L'Agència de Salut Pública de Barcelona dirigeix i gestiona els centres i serveis de salut pública de la ciutat per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. La seva raó de ser és vetllar per la salut de les persones residents a Barcelona i visitants, mitjançant: el coneixement de l'estat de salut de la població i dels factors que el determinen, el desenvolupament de polítiques per mantenir i millorar la salut de la població, i la garantia de prestació de serveis en el terreny de la salut pública i l'assupció íntegra de les tasques que s'en deriven per a l'exercici de l'autoritat sanitària a la ciutat. L’ASPB és la finestreta única, l’únic interlocutor de la ciutadania pel que fa a salut pública a Barcelona. Això comporta que s’hagin aplegat la totalitat de competències en salut pública de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona en un únic organisme que les concentra i les gestiona a la ciutat. L’ASPB, que va iniciar l’activitat l’1 de gener de 2003, es regeix per la Junta de Govern. Els seus serveis productius s'apleguen sota la Direcció de l'Agència en cinc grans branques: Seguretat Alimentària, Vigilància i Control Ambiental, Promoció de la Salut, Observatori de la Salut Pública i Laboratori, a més del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències. El catàleg de productes i serveis reflecteix la tasca que duen a terme.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Civic & Social Organization
 • Environmental Services
 • Utilities
 • Computer Software
 • Higher Education
 • Management Consulting
 • Transportation/Trucking/Railroad
 • Information Technology and Services
 • Law Practice