57d Design Studio

  • Website: http://www.57d.nl/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: Het is de zintuiglijke ervaring die de compositie ontmaskert. Kijken, zien, ondergaan. Kunst kan pas iets vertellen op het moment dat het voor ons waarneembaar is. Kunst als situatie, waarbij interpreteren en associëren ons referentiekader vergroot. Doordat ik onder andere foto's gebruik, is het mogelijk om met realistische beelden een surrealistisch werk te creëren. Ik probeer het onderbewuste te prikkelen door (veelal) alledaagse objecten in een voor hen vreemde context te plaatsen. De focus komt hierdoor juist op de oorsprong te liggen, dat is het bijzondere aan surrealisme. Het resultaat is niet als foto of schilderij te typeren. Deze traditionele kunstvormen worden samengevoegd in verschillende lagen, waardoor reliëf ontstaat. De schaduwwerking geeft een extra dimensie aan het precaire evenwicht tussen vorm, structuur en textuur, omdat deze zich met elkaar vermengen. Ik presenteer beelden op een impressionistische manier, waarna vanuit een persoonlijke perceptie en emotie duiding mogelijk is. Mixed Media is het concept.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Renewables & Environment
  • Medical Practice
  • Transportation/Trucking/Railroad
  • Financial Services
  • Automotive
  • Logistics and Supply Chain
  • Medical Practice