Image of Monica Nygren

Monica Nygren

Produktionschef @ Gerdins Nordkomponent AB

Produktionschef på Gerdins Nordkomponent AB

Vasternorrland County, Sweden

Ranked #1,293 out of 25,860 for Produktionschef in United States

Section title

Monica Nygren's Email Addresses & Phone Numbers

Monica Nygren's Work Experience

Gerdins Nordkomponent AB

Produktionschef

August 2013 to Present

Kubikenborg Aluminium AB, UC Rusal

Gjuterichef (Casthouse Manager)

January 2013 to July 2013

Mondi Dynäs AB

Massabrukschef (Pulpmill Manager)

2008 to 2012

Monica Nygren's Education

Mitthögskolan/Mittuniversitetet

Miljöteknik Matematik Massateknik Pappersteknik Lean

Mitthögskolan, Härnösand

Grundskolelärare Ma/NO

1994 to 1995

YTH, Markaryd

Massa och Pappersteknik

1991 to 1992

Monica Nygren's Professional Skills Radar Chart

Based on our findings, Monica Nygren is ...

Loves life
Inspirational
Straightforward

What's on Monica Nygren's mind?

Based on our findings, Monica Nygren is ...

50% Left Brained
50% Right Brained

Monica Nygren's Estimated Salary Range

About Monica Nygren's Current Company

Gerdins Nordkomponent AB

Primärt ansvar för produktion av olika typer av kundanpassade kapslingar baserad på kvalitet, effektivitet, engagemang och trygghet. Fokus på ständigt förbättringsarbete gällande ledarskap, organisationsutveckling och systematiska arbetssätt för maximal flexibilitet och kundnöjdhet.

Frequently Asked Questions about Monica Nygren

What company does Monica Nygren work for?

Monica Nygren works for Gerdins Nordkomponent AB


What is Monica Nygren's role at Gerdins Nordkomponent AB?

Monica Nygren is Produktionschef


What is Monica Nygren's personal email address?

Monica Nygren's personal email address is mo****[email protected]


What is Monica Nygren's business email address?

Monica Nygren's business email addresses are not available


What is Monica Nygren's Phone Number?

Monica Nygren's phone (**) *** *** 190


What industry does Monica Nygren work in?

Monica Nygren works in the Mechanical or Industrial Engineering industry.


About Monica Nygren

📖 Summary

För mig är det viktigt med tydligt ledarskap, strukturerade arbetssätt, likväl som att sprida glädje och skapa mervärde för människor i min omgivning. Jag är i grunden pedagog som gärna jobbar med att utveckla individer med fokus på vad en individ kan bli utan begränsning i vad individen är idag, samt att utveckla organisationer baserat på systematiska arbetssätt med fokus på att skapa gemensamma bilder och positiv energi för att nå uppsatta mål. Jag har 15 års erfarenhet av ledande befattningar inom industrin. Mitt bidrag till laget är ledarskapet, utveckling av individer och arbetssätt för att skapa ett vinnande lag, andra lagmedlemmar/medarbetare bidrar med specifik teknikkompetens, en lyckad kombination där alla känner ansvar och stolthet för resultatet som visat sig vara framgångsrik. Mina framgångsfaktorer: - Individen och laget: Synliggör individer, skapa relationer, se potentialen och låta individer växa samt tillvarata unik kompetens. Viktigt är också god kommunikation, att ge individer och laget möjlighet att förstå, för att därefter kunna ta ansvar och känna stolthet för sitt resultat. - Systematiska arbetssätt: Grunden för detta är pedagogik och att skapa En Gemensam Bild gällande Vad, Varför, Hur, När och Vem. Implementering av systematiska arbetssätt är ett starkt verktyg för att uppnå tuffa mål, kostnadseffektiva och långsiktiga resultat. - Värdegrundsarbete: Attityder och inställning är viktiga för resultatet. Personligt ansvar, glädje, engagemang och respekt är för mig viktiga delar för att skapa trivsel och nå uppsatta mål. Fokusera på positiva bilder och det jag som individ kan påverka. Förstå värdet av att känna tacksamhet i vardagen. Våga lyckas!!Produktionschef @ Primärt ansvar för produktion av olika typer av kundanpassade kapslingar baserad på kvalitet, effektivitet, engagemang och trygghet. Fokus på ständigt förbättringsarbete gällande ledarskap, organisationsutveckling och systematiska arbetssätt för maximal flexibilitet och kundnöjdhet. From August 2013 to Present (2 years 5 months) Gjuterichef (Casthouse Manager) @ Resultatansvar för produktion samt kvalitet av 134 000 ton gjuten aluminium i form av pressgöt och valsgöt baserad på kundspecifika önskemål, inklusive säkerhet, miljö, underhåll, effektivitet, budget, capex och en organisation med 90 personer. Fokus på organisationsutveckling och ledarskap samt implementering av systematiska arbetssätt och Lean-baserade verktyg för ständigt förbättringsarbete. From January 2013 to July 2013 (7 months) Massabrukschef (Pulpmill Manager) @ Helhetsansvar för massabrukets verksamhet gällande årsproduktion av 260 000 ton oblekt sulfatmassa inklusive säkerhet, miljö, kvalitet, underhåll, effektivitet, budget, capex samt 80 medarbetare. Fokus på individ och organisationsutveckling, ordning & reda, implementering av systematiska arbetssätt, värdegrundsarbete samt tydlig målstyrning. Resultat i form av en ren och välorganiserad avdelning, flertal fina produktionsrekord och effektivitetshöjning (10%) med mycket marginella investeringar. From 2008 to 2012 (4 years) Personalledare PM6 (Shift Manager PM6) @ Ansvar för 45 skiftgående operatörer på PM6. Fokus på individ och organisationsutveckling, systematiska arbetssätt och förbättringsarbete. Flera produktionsrekord och markant effektivitetshöjning. From 2005 to 2008 (3 years) Produktionscontroller/assistent @ Utveckling av modeller och system för produktionsuppföljning och rapportering. Intern och extern rapportering. Organisationsutveckling samt samordningsansvar för skiftgående produktionsledare. From 2002 to 2005 (3 years) Produktionsledare @ Skiftgående arbetsledare med ansvar för 25 skiftgående operatörer. Fabriksövergripande helhetsansvar gällande produktion, underhåll, säkerhet, miljö, och kvalitet. From 1996 to 2001 (5 years) Miljötekniker @ Utformning och implementering av miljöledningssystem ISO 14001/EMAS. Miljörelaterad efterlevnadskontroll, förbättringsarbete, kemikaliehantering samt intern utbildning. Intern och extern miljörapportering. From 1996 to 1997 (1 year) Processoperatör @ Skiftgående operatör med ansvar för tillverkning av oblekt sulfatmassa som en del i produktionskedjan från ved till papper. From 1995 to 1996 (1 year) Lärare åk 7-9, Ytterlännässkolan @ Undervisning i matematik, kemi, fysik, biologi i årskurs 7-9. Klassföreståndare årskurs 9. From 1992 to 1993 (1 year) Miljöteknik, Matematik, Massateknik, Pappersteknik, Lean @ Mitthögskolan/MittuniversitetetGrundskolelärare, Ma/NO @ Mitthögskolan, Härnösand From 1994 to 1995 Massa och Pappersteknik @ YTH, Markaryd From 1991 to 1992 Gymnasieingenjör, 4-årig tekniksk, Kemi @ Ådalsskolan, Kramfors / Västermalmskolan, Sundsvall From 1987 to 1991 Arbetsmiljö, Ekonomi, Intervjumetodik @ Företagsuniversitetet StockholmVM-resan, VM-extra, VM-Jag @ Wiström coaching ABBeyond Conflict/Förtroendefullt Samarbete @ Mobiz AB Monica Nygren is skilled in: Ledarskap, Organisationsutveckling, Målstyrning, Ständiga förbättringar, Grundorsaksanalys, Systematiskt arbete, Konflikthantering, Coaching, 5S, Pedagog


Monica Nygren’s Personal Email Address, Business Email, and Phone Number

are curated by ContactOut on this page.

10x your recruitment & sales conversations

Contact over 200M professionals
instantly by email or phone. Reveal
personal & work email addresses, as
well as phone numbers accurately with
our ContactOut Chrome extension.

In a nutshell

Monica Nygren's Personality Type

Extraversion (E), Intuition (N), Feeling (F), Judging (J)

Average Tenure

2 year(s), 4 month(s)

Monica Nygren's Willingness to Change Jobs

Unlikely

Likely

Open to opportunity?

There's 86% chance that Monica Nygren is seeking for new opportunities

Engage candidates 10x faster

Enjoy unlimited access and discover candidates outside of LinkedIn

Trusted by 400K users from

76% of Fortune 500 companies

Microsoft Nestle PWC JP Morgan Merck Rackspace WarnerMedia Randstad Yelp Google

The most accurate data ever

CCPA Compliant
GDPA Aligned
150M Personal Emails
300M Work Emails
50M Direct Dials
200M Professional Profiles
30M Company Profiles

Hire Anyone, Anywhere
with ContactOut today

Making remote or global hires? We can help.

  • 50 contacts/month
  • Works on standard LinkedIn only
  • Work emails, personal emails, mobile numbers
* 1 user per company limit

No credit card required

Try ContactOut for Free