Image of Marianne De Widt

Marianne De Widt

afdelingshoofd Vastgoedmanagement

Transitiemanager | Gemeentelijke Overheid | Voorzitter RvC Bedrijvencentra Utrecht BV

Utrecht Area, Netherlands

Section title

Marianne De Widt's Email Addresses & Phone Numbers

Marianne De Widt's Work Experience

Gemeente Arnhem

afdelingshoofd Vastgoedmanagement

August 2015 to Present

Bedrijvencentra Utrecht BV

Voorzitter Raad van Commissarissen

October 2012 to Present

JS Consultancy

Transitiemanager | Interimmanager | Projectmanager

March 2013 to Present

Marianne De Widt's Education

University of Twente

executive master public management 9

2005 to 2008

Schouten & Nelissen University

Psychologie van Organisatieverandering

2012 to 2012

Wageningen University

ingenieur landschapsarchitectuur

1976 to 1983

Marianne De Widt's Professional Skills Radar Chart

Based on our findings, Marianne De Widt is ...

Devoted
Strategic
Communicator

What's on Marianne De Widt's mind?

Based on our findings, Marianne De Widt is ...

50% Left Brained
50% Right Brained

Marianne De Widt's Estimated Salary Range

About Marianne De Widt's Current Company

Gemeente Arnhem

Frequently Asked Questions about Marianne De Widt

What company does Marianne De Widt work for?

Marianne De Widt works for Gemeente Arnhem


What is Marianne De Widt's role at Gemeente Arnhem?

Marianne De Widt is afdelingshoofd Vastgoedmanagement


What is Marianne De Widt's personal email address?

Marianne De Widt's personal email address is m****[email protected]


What is Marianne De Widt's business email address?

Marianne De Widt's business email addresses are not available


What is Marianne De Widt's Phone Number?

Marianne De Widt's phone (**) *** *** 338


What industry does Marianne De Widt work in?

Marianne De Widt works in the Nonprofit Organization Management industry.


About Marianne De Widt

đź“– Summary

VANUIT INZICHT KOERS ZETTEN Zien en dan actie. Dat is de combinatie waar ik sterk in ben. Op een strategisch managementniveau werk ik graag aan opgaven van organisatieontwikkeling. Ik ben de katalysator of intermediair die verbetering of vernieuwing brengt. Mijn passie is om er voor te zorgen dat het lekker loopt. Ik zorg voor duidelijkheid en structuur. En ik ben pas tevreden als het werkt. Ik ben een optimistisch, veelzijdig en creatief mens. Een ingewikkelde puzzel, daar word ik enthousiast van. En ik houd het overzicht, ook als het heel druk is. Een nieuwe plek voor mij is in het hart van een organisatie, waar ik met mijn ervaring en kwaliteiten het verschil kan maken. Dat kan zijn als (transitie)manager, of als bestuurssecretaris of directiesecretaris van een grote organisatie met een maatschappelijke opgave. Het mag weer een gemeente zijn, want daar heb ik een brede waaier van ervaring opgedaan, maar het kan ook een andere maatschappelijke organisatie zijn. Als je meer wilt weten, ontvang ik graag een mailtje van je: [email protected] Vastgoedmanagement @ From August 2015 to Present (5 months) Voorzitter Raad van Commissarissen @ OVER BCU Ondernemers samenbrengen. Dat is de doelstelling van Bedrijvencentrum Utrecht (BCU). BCU biedt bedrijfsruimten, flexibele werkplekken en vergaderzalen aan op drie karakteristieke locaties: Hooghiemstra, Vondelparc en Rudolf Magnus. Hier werken ongeveer 150 bedrijven; starters en kleinschalige bedrijven. Verzamelen. Verenigen. Verbinden. BCU is meer dan een verhuurder. We ondersteunen een groeiende groep ondernemers die actief en flexibel met anderen wil samenwerken. Nadenken over inspirerende bedrijfshuisvesting en nieuwe samenwerkingsvormen… Daarin blinken we uit. From October 2012 to Present (3 years 3 months) Transitiemanager | Interimmanager | Projectmanager @ Advies en detachering. Organisatieontwikkeling. Maatschappelijk vastgoed. In 2015 heb ik voor de gemeente Rotterdam een quick scan gemaakt van het onderwijsvastgoed. Ik heb een analyse gemaakt en een advies gegevens over capaciteit, processen en demarcatie rond onderwijshuisvesting op de vastgoedafdeling. In 2013 werkte ik bij de gemeente Lingewaard als projectleider. De opgave was om het vastgoed op orde te brengen, zowel financieel als organisatorisch. Ik heb de gegevenshuishouding verbeterd, portefeuillemanagement op gang gebracht, een verkoopstrategie ontwikkeld, daadwerkelijk verkopen tot stand gebracht en het verhuurbeleid gestroomlijnd. Ik faciliteerde een stuurgroep met 3 wethouders. From March 2013 to Present (2 years 10 months) Transitiemanager @ In deze periode heb ik een nieuwe, gecentraliseerde afdeling Vastgoed in positie gebracht en professioneel laten functioneren als strategische, vraaggerichte regie-organisatie. Het ging hier om herverdeling van werkzaamheden in nieuwe functies en inwerken van de afdeling in nieuwe rollen, zowel onderling als ten opzichte van de rest van de organisatie. Op gang brengen van een gestructureerde manier van werken, gebaseerd op een informatiesysteem. Fulltime-functie. From January 2014 to January 2015 (1 year 1 month) Transitiemanager @ In deze functie werkte ik aan de vernieuwing van de gemeentelijke organisatie (beweging van concern-dienstenmodel naar directiemodel). Deelnemer in een klein, dynamisch team, voor de gemeentesecretaris. Geplande Ă©n niet-geplande transitie. Vraagbaak, vangnet. Aansturen van de transitiekalender. Analyse en inrichtingsplan voor clusters. Ontwerp, introductie en coördinatie van nieuwe managementsturing. From July 2012 to December 2013 (1 year 6 months) Transitiemanager Vastgoedbedrijf @ Hier had ik een breed, zelfstandig takenpakket om het Vastgoedbedrijf te laten werken zoals het bedoeld is; o.a. inregelen van werkprocessen, verbeteren interne communicatie en werkoverleg, team Vastgoedservice opgezet, opleidingen georganiseerd, implementatie vastgoedinformatiesysteem, managementadvies. From May 2011 to June 2012 (1 year 2 months) Afdelingshoofd Milieu @ Ik had de dagelijkse leiding van de afdeling Milieu (20 professionals: beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs); in 2009 daarnaast ook van de afdeling Openbare Ruimte (15 professionals, idem). In deze periode heb ik actief vormgegeven aan de ontwikkeling van de sector (o.a. scheiden beleid en uitvoering). Onder mijn verantwoordelijkheid viel het aansturen van opstellen van een integrale milieuvisie en van beleidsplannen voor externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodem, geluid en klimaat. Voor een gemeentelijke vernieuwing van het projectmatig werken was ik sparringpartner voor de projectleider, en natuurlijk ook deelnemer met mijn afdeling. Ik was plaatsvervangend sectorhoofd. From 2005 to May 2011 (6 years) Afdelingshoofd Communicatie @ dagelijkse leiding van de afdeling Communicatie van de dienst Stadsbeheer (6 fte); lid van het managementteam van de dienst; communicatieadviseur; projectleider cultuurveranderingstraject van de dienst (500 personen); eindredacteur voor diverse publicaties; perswoordvoering; projectleider voor structuurwijziging (verplaatsing van taken van dienst Stadsontwikkeling naar dienst Stadsbeheer) From 1999 to 2004 (5 years) Directieadviseur/Beleidscoördinator @ bij de dienst Milieu & Openbare Werken; zelfstandige functie; allround adviseur op beleid en werkprocessen; ook: samenstellen jaarverslagen en beleidsteksten voor begrotingen; deelnemer projectgroep Grotestedenbeleid From 1995 to 1999 (4 years) Beleidsmedewerker/Landschapsarchitect @ o.a. projectleiding ontwikkeling uiterwaardpark Meinerswijk; ontwikkeling begraafplaats Moscowa; advies bescherming groene rijksmonumenten From 1991 to 1995 (4 years) Landschapsadviseur @ deeltijdfunctie; o.a. projectteam structuurplan; ontwikkeling natuur Ă©n recreatie in monumentaal deel vm. verdedigingswerken; advies diverse landschappelijke inpassingen From 1988 to 1991 (3 years) Landschapsarchitect @ Ontwerpen, onderzoeken, adviseren. Ik werkte freelance en in een twee-persoons maatschap. From 1983 to 1991 (8 years) executive master, public management, 9 @ University of Twente From 2005 to 2008 Psychologie van Organisatieverandering @ Schouten & Nelissen University From 2012 to 2012 ingenieur, landschapsarchitectuur @ Wageningen University From 1976 to 1983 gymnasium B @ Stedelijk Gymnasium Leiden From 1970 to 1976 Marianne De Widt is skilled in: Local Government, Management Consulting, Management, Non-profits organizations, Interim Management, Project Management, Analysis, Communication, Verandermanagement, Public Administration, Maatschappelijk Vastgoed


Marianne De Widt’s Personal Email Address, Business Email, and Phone Number

are curated by ContactOut on this page.

10x your recruitment & sales conversations

Contact over 200M professionals
instantly by email or phone. Reveal
personal & work email addresses, as
well as phone numbers accurately with
our ContactOut Chrome extension.

In a nutshell

Marianne De Widt's Personality Type

Extraversion (E), Intuition (N), Feeling (F), Judging (J)

Average Tenure

3 year(s), 4 month(s)

Marianne De Widt's Willingness to Change Jobs

Unlikely

Likely

Open to opportunity?

There's 97% chance that Marianne De Widt is seeking for new opportunities

Engage candidates 10x faster

Enjoy unlimited access and discover candidates outside of LinkedIn

Trusted by 400K users from

76% of Fortune 500 companies

Microsoft Nestle PWC JP Morgan Merck Rackspace WarnerMedia Randstad Yelp Google

The most accurate data ever

CCPA Compliant
GDPA Aligned
150M Personal Emails
300M Work Emails
50M Direct Dials
200M Professional Profiles
30M Company Profiles

Hire Anyone, Anywhere
with ContactOut today

Making remote or global hires? We can help.

  • 50 contacts/month
  • Works on standard LinkedIn only
  • Work emails, personal emails, mobile numbers
* 1 user per company limit

No credit card required

Try ContactOut for Free