Image of Magnus Tillqvist

Magnus Tillqvist's Email and Phone

Elhandlare @ Luleå Energi

Magnus Tillqvist's Email

  • m****t@luleaenergi.se
View Magnus's Contact Info
It's free! Takes 5 seconds to sign up
  • Also Viewed Profiles
Location Lulea, Sweden
Work
Elhandlare @ Luleå Energi
Säljare @ Karlstads Energi AB
Sales Assistant @ M-real
Education
Ek. kandidat, Civilekonom @ Handelshögskolan vid Umeå universitet
About

Elhandlare/företagsförsäljare med ekonomutbildning i Service Management. Har flera års yrkeserfarenhet från elmarknaden och elhandelsföretag. Intresserad av tjänstemarknadsföring och att utveckla goda kundrelationer.

Elhandlare @ Kundansvarig företagsförsäljare och elinköpare på elhandel. Avropar el till företagskunder och hanterar relationer med kunder i fråga om elhandelsavtal och offerter. Har genomgått utbildningen Certifierad elhandlare (Svensk Energi) 2011. From October 2007 to Present  see more

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

Contactout is used by recruiters at 30% of the fortune500

Ready to try ContactOut?

Start your free trial
(300+ Reviews)