Karin Arvidsson’s Email & Phone

Image of Karin Arvidsson

Karin Arvidsson

arkivarie och kravanalytiker @ Acando

Karin Arvidsson Contact Details

Location:
Stockholm County, Sweden
Work:
arkivarie och kravanalytiker @ Acando
Arkivarie @ Stockholms stadsarkiv
Education:
1999, Historia, Religionshistoria, Arkivvetenskap @ Stockholms universitet
About:

Sedan 15 år tillbaka jobbar jag som arkivarie och kravanalytiker inom området ärende- och dokumenthantering samt e-arkivering. Då jag i mina tidigare anställningar och uppdrag har jobbat inom offentlig sektor har jag god förståelse för den lagstiftning som styr informationshanteringen inom sektorn. Jag arbetar främst med system- eller verksamhetsutvecklingsprojekt vilket kan vara i form av förstudier, utvärderingar 

Looking for a different Karin Arvidsson?

Get an email address for anyone on LinkedIn with the ContactOut Chrome extension
Install the extension - it's free!

ContactOut is used by
76% of Fortune 500 companies

Similar Profiles to Karin Arvidsson

Recruiters looking for Karin Arvidsson also viewed
Most popular profiles
Related profiles
  • No profiles to display.