Image of Ageeth Strijker

Ageeth Strijker

Opleidingsmanager Verpleegkunde @ Deltion College

Opleidingsmanager Verpleegkunde bij Deltion College

Apeldoorn Area, Netherlands

Ranked #1,233 out of 24,660 for Opleidingsmanager Verpleegkunde in United States

Section title

Ageeth Strijker's Email Addresses & Phone Numbers

Ageeth Strijker's Work Experience

Deltion College

Opleidingsmanager Verpleegkunde

August 2014 to Present

project Hfftig Wisselwerk

Vrijwilligerswerk, coach bij Hfftig

October 2010 to January 2015

Deltion College

Adviseur professionalisering Deltion Academie, begeleidingskundige

October 2010 to July 2014

Ageeth Strijker's Education

Ellla Zwolle

Leergang 'Bouw je eigen academy'

2013 to 2014

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

Master Begeleidingskunde

2011 to 2013

IEP, Nijmegen

opleiding provocatief coachen

2009 to 2009

Ageeth Strijker's Professional Skills Radar Chart

Based on our findings, Ageeth Strijker is ...

Full of ideas
Enthusiastic
Individualistic

What's on Ageeth Strijker's mind?

Based on our findings, Ageeth Strijker is ...

21% Left Brained
79% Right Brained

Ageeth Strijker's Estimated Salary Range

About Ageeth Strijker's Current Company

Deltion College

Integraal leidinggeven aan het team Verpleegkunde. Vertalen van het sectorbeleid (ambitie en doelstellingen) naar teamplannen en sturen op de realisatie hiervan. Actief op vier velden: 1 management/teamontwikkeling 2 inhoudelijk/onderwijskundig 3 processen/procedures 4 het externe veld. Al deze velden zijn met elkaar verweven. Deze verschillende velden in balans houden en vooral voorwaardenscheppend bezig zijn. Het team zo in...

Frequently Asked Questions about Ageeth Strijker

What company does Ageeth Strijker work for?

Ageeth Strijker works for Deltion College


What is Ageeth Strijker's role at Deltion College?

Ageeth Strijker is Opleidingsmanager Verpleegkunde


What is Ageeth Strijker's personal email address?

Ageeth Strijker's personal email address is a****[email protected]


What is Ageeth Strijker's business email address?

Ageeth Strijker's business email addresses are not available


What is Ageeth Strijker's Phone Number?

Ageeth Strijker's phone (**) *** *** 356


What industry does Ageeth Strijker work in?

Ageeth Strijker works in the Education Management industry.


About Ageeth Strijker

đź“– Summary

Opleidingsmanager Verpleegkunde @ Integraal leidinggeven aan het team Verpleegkunde. Vertalen van het sectorbeleid (ambitie en doelstellingen) naar teamplannen en sturen op de realisatie hiervan. Actief op vier velden: 1 management/teamontwikkeling 2 inhoudelijk/onderwijskundig 3 processen/procedures 4 het externe veld. Al deze velden zijn met elkaar verweven. Deze verschillende velden in balans houden en vooral voorwaardenscheppend bezig zijn. Het team zo in positie brengen dat zij hun verschillende taken, intern en extern, optimaal kunnen uitoefenen en de vastgestelde jaarplannen kunnen realiseren. Omgaan met de complexiteit van alle dag en tegelijkertijd de focus op de strategische doelen behouden met een empathische en zakelijke benadering. Actief bouwen aan partnerships met bedrijven en instellingen en sturen op waardering van de externe stakeholders. Tevens de link zijn naar collega-managers, directie en bestuur en als MT-lid binnen de sector bijdragen aan de strategische ontwikkeling. From August 2014 to Present (1 year 4 months) Vrijwilligerswerk, coach bij Hfftig @ Wisselwerk heeft vanaf 2009 het initiatief genomen om met het project Hfftig jongeren op weg te helpen door middel van een vrijwillige, gratis coach. Hfftig: - zorgt ervoor dat wat erin zit bij jongeren eruit komt - biedt jongeren een steuntje in de rug - biedt een luisterend oor, normeert en oordeelt niet - ondersteunt jongeren in het bereiken van doelen - geeft jongeren inzicht - helpt jongeren in Apeldoorn op weg Jongeren in de leeftijd van 13 - 23 jaar in Apeldoorn kunnen zich melden bij Hfftig via de site. From October 2010 to January 2015 (4 years 4 months) Adviseur professionalisering Deltion Academie, begeleidingskundige @ Ontwikkelen nieuw Deltionbreed professionaliseringsaanbod n.a.v. uitkomsten van onder andere de CBE scans in aansluiting op de strategische visie en onderwijsvisie. Sparren met en adviseren van leidinggevenden ten aanzien van diverse managementonderwerpen. De Deltion Academie is bekender en ontwikkelt zich nu in de richting van een corporate academy. Opzetten van een kwalitatief goed en efficiënt functionerend in-en extern netwerk. Actief inzetten en gebruiken van E-portfolio’s, Facebook en Twitter. From October 2010 to July 2014 (3 years 10 months) Projectleider Project PeerMentor @ Studenten ondersteunen studenten: Dat is de kern van het project PeerMentor binnen het Deltion College. Deze ondersteuning kan heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van studenten bij leerproblemen en leerachterstanden, onvoldoende sociale vaardigheden, faal- angst, integratie en beperkingen. Een PeerMentee is een Deltion student die extra aandacht nodig heeft. Hij/zij gaat op vrijwillige basis PeerMentoring aan om zijn eigen positie te versterken en de kans op uitval te verkleinen. Een PeerMentor is een Deltion student die als raadgever en rolmodel fungeert voor de mentee. Winnaar uitklinker 2011 & publieksprijs en opgenomen in de Wall of Fame. Borging van peermentoring als vast onderdeel bij het SSSC. From September 2009 to December 2013 (4 years 4 months) Teamleider a.i. PLUS. Deltion 1 dag/week @ Het begeleiden en aansturen van het PLUS. team voor 1 dag per week met de focus op: Processen studentvriendelijk inrichten, bedrijfsvoering op orde brengen, onderwijskwaliteit verhogen, teamontwikkeling en positionering van tweede lijn terug naar het onderwijs. From September 2012 to September 2013 (1 year 1 month) Loopbaanadviseur SSC @ From September 2007 to October 2010 (3 years 2 months) Teamleider @ De positie van de zeevaartopleiding landelijk versterken. Gesprekkencyclus succesvol implementeren, teamontwikkeling en de opleiding met een voldoende beoordeling door het inspectiebezoek krijgen. From May 2005 to September 2007 (2 years 5 months) docent/trainer @ Trainer, examinator en ontwikkelaar, freelance medewerker. From 1999 to 2004 (5 years) ambulanceverpleegkundige @ From 1999 to 2001 (2 years) ambulanceverpleegkundige @ From 1994 to 2000 (6 years) Leergang 'Bouw je eigen academy' @ Ellla Zwolle From 2013 to 2014 Master, Begeleidingskunde @ Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) From 2011 to 2013 opleiding provocatief coachen @ IEP, Nijmegen From 2009 to 2009 SVC, NLP-pract Ageeth Strijker is skilled in: Personal Development, Coaching, Executive Coaching, Teaching, Management Development, Project Coordination, Interim Management, Team Leadership, Innovator, Initiator, Begeleidingskunde, Advisor, Organizational Development, NLP, E-Learning, Process Management, Leadership Development, Coaching


Ageeth Strijker’s Personal Email Address, Business Email, and Phone Number

are curated by ContactOut on this page.

10x your recruitment & sales conversations

Contact over 200M professionals
instantly by email or phone. Reveal
personal & work email addresses, as
well as phone numbers accurately with
our ContactOut Chrome extension.

In a nutshell

Ageeth Strijker's Personality Type

Extraversion (E), Sensing (S), Feeling (F), Perceiving (P)

Average Tenure

3 year(s), 4 month(s)

Ageeth Strijker's Willingness to Change Jobs

Unlikely

Likely

Open to opportunity?

There's 90% chance that Ageeth Strijker is seeking for new opportunities

Ageeth Strijker's Social Media Links

www.deltio... www.hfftig...
Engage candidates 10x faster

Enjoy unlimited access and discover candidates outside of LinkedIn

Trusted by 400K users from

76% of Fortune 500 companies

Microsoft Nestle PWC JP Morgan Merck Rackspace WarnerMedia Randstad Yelp Google

The most accurate data ever

CCPA Compliant
GDPA Aligned
150M Personal Emails
300M Work Emails
50M Direct Dials
200M Professional Profiles
30M Company Profiles

Hire Anyone, Anywhere
with ContactOut today

Making remote or global hires? We can help.

  • 50 contacts/month
  • Works on standard LinkedIn only
  • Work emails, personal emails, mobile numbers
* 1 user per company limit

No credit card required

Try ContactOut for Free